Hrad Trosky

Autor: admin <>, Téma: Turistické informace, Vydáno dne: 23. 06. 2009

Krátce k historii hradu: Jedním z jeho prvních majitelů byl také král Václav IV., který ho věnoval pánům z Bergova. V roce 1438 se nepříliš opevněný hrad stal hnízdem pro zemské škůdce, loupeživé rytíře Šofa a Švejkara, o dvacet let později připadl Zajícům z Hazmburka.

Troskovice


Za Lobkoviců ztratil na významu a v polovině 17. století, kdy byl za třicetileté války pobořen Švédy, se stal zříceninou. Opravu hradu zahájil roku 1841 majitel hruboskalského panství Alois Lexa z Aehrentalu, který chtěl vystavět dvojité točité schodiště s odpočívadly až na vrchol Panny, po jeho úmrtí však smělý projekt zůstal nedokončen. Pod správu památkového úřadu přešel hrad roku 1923. Nejnutnější opravy probíhaly vzhledem k nedostatku financí nepravidelně, polovině 80. let byl hrad dokonce na čas zcela uzavřen, a systematické práce v rámci možností, jejichž cílem je zpřístupnit věž Babu, jsou prováděny dodnes. Zřícenina hradu byla 22.4.1998 vyhlášena přírodní památkou.

Areál hradu Trosky
e - mail: hrad@trosky.cz
vlastní stránky hradu:
http://www.trosky.cz